tiistaina, joulukuuta 18, 2012

Iloinen Turku kaavoittaa - Sepänkatu

Sepänkadulle oltiin tekemässä ihan tolkullista täydennysrakentamista.

Kadunvarteen oltiin suunniteltu kerrostaloa, joka on korkeusasemaltaan naapuritontilla (Itäinenpitkäkatu) olevan rakennuksen tasolla ja hieman vastapäätä (Sepänkatu) olevaa alempana. Sisäpihalle oli mahdollisesti tulossa matala rakennus. Kunhan Sepänkadun ja Sirkkalankadun kulmassa oleva matala rakennus olisi suojeltu, kuten museoviranomainen esittää, olisi kaava ollut mielestäni hyvin järkevää ja alueelle sopivaa täydennysrakentamista.Mutta mites siinä puuhassa sitten kävikään! Sosiaalidemokraattien Hans Ekroth esitti kokoomuksen Timo Karin tukemana tätä kaunista suunnitelmaa:

 
 
Muutosesityksessä kaavatoimiston arkkitehtien kaavailema kerrostalo käännetään katselemaan kadun sijaan naapurin tontille ja sitten näppärästi monistetaan toinen kappale kummoisia 3300 neliöisiä kahdeksan kerroksisia töllejä viereen. Samalla esityksessä rakennukset sijoitetaan naapurin tonttiin kiinni (kadun sijaan) ja alkuperäisessä luonnoksessa olleet virkistysalueet ja leikkialueet poistetaan rakennusmassan tieltä.

Loistavaa kaupunkisuunnittelua sanoisin :)

Ei siinä mitään, että
1. suunnitelma on arkkitehtijohdon mukaan mahdollisesti teknisesti toteuttamiskelvoton
2. maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tontinomistajia on kohdeltava tasapuolisesti, mutta tässä muutoksessa rakennusoikeutta annetaan aivan tolkuttomasti ja ikkunat avautuvat naapurin tontille, joka estää sinne rakentamisen, vaikka annettaisiin heillekin aivan tolkuttomasti lisärakennusoikeutta, niin eivät he näin voisi tehdä.
3. pihalle katsovat talot eivät sovi kaupunkikuvaan, jossa kaikki muut korttelin ja naapurikorttelien rakennuksen katselevat kadulle. Myöskään keskelle korttelia sijoittuva korkea rakennus ei sovi alueelle.
4. Tontin ja naapuri tonttien viihtyisyys laskee merkittävästi, kun tontilta poistetaan lähes kaikki virkistysalueet ja kaksi suurta rakennusta reunustaa naapurien tontteja sen sijaan, että yksi rakennus sijoittuisi normaalin korttelirakenteen mukaan kadun varteen.

Kyselin kokouksessa, että mites kokoomuslaiset ja demarit näihin neljään kritiikkiin suhtautuivat. Mitään muuta vastausta emme saaneet, kuin että antoivat ymmärtää, että mitä sitä perustelemaan esitystää millään tavoin, kun enemmistö on heillä joka tapauksessa. Loistavat perustelut, sanon minä! Jatkakaa samaa rataa.

Hiukan (todella, todella paljon) avoimuutta voisi tehdä terää tälle toiminnalle.


Jälkikäteen lisättyä: Ja siis tietystihään esitykseni sen puutalon suojelusta ei mennyt läpi. Sehän nyt on Turussa selvää.

sunnuntaina, joulukuuta 16, 2012

Turku-sopimus - mitä jäi käteen?

Valtuustoryhmät allekirjoittivat eilen uuden Turku-sopimuksen liitteineen. Vasemmistoliitto jäi sopimuksen ulkopuolelle, koska talousraami ei sopinut heidän poliittiseen agendaansa, he eivät saaneet kaupunginhallitukseen heille suhteellisuuden kautta kuuluvaa paikkamäärää ja sopimuksen sitoumus liite on heidän mukaansa avoimuuden vastainen (ja niin on minustakin).

Vihreät lähtivät mukaan sopimukseen, joten on syytä käydä läpi mitä erityisen vihreää siinä on saavutettu.

Nähdäkseni budjettiraami olisi lähes samanlainen oli vihreät siinä mukana tai eivät. Kokoomuksen ja SDP:n tekemä kompromissi ei tässä talouskurimuksessa ole relevantisti erilainen kuin Kok., SDP ja vihr. porukalla tehty. Vihreät toki kannattavat tätä kunnan talouden raiteilleen saattamista ja taloudenpitoa, jossa seuraava sukupolvi ei joudu maksamaan meidän "leveää" elämäämme. Mutta jos raami olisi lähes samanlainen ilman meitäkin on vihreää kädenjälkeä ja neuvotteluvoittoja etsittävä muista aiheista. Lähinnä siis sieltä vihreältä puolelta: ympäristöstä, ilmastosta, avoimuudesta, jne.

Mitä leimallisesti vihreää sopimukseen saatiin?

"Uudistuneessa Turussa asioiden valmistelu ja päätöksenteko on avointa ja vuorovaikutteista asukkaiden, yritysten ja muiden keskeisten tahojen kanssa. Turussa kuntalaiset tietävät milloin ja miten asioihin on vaikutettava ja osallisuuden kehittäminen on lisännyt kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon."

Tämä avoimuus- ja osallisuuskirjaus on sellaisenaan mielestäni hyvä. Sitä lähinnä varjostaa sitoumuspaperi, johon pääsemme hetken kuluttua. Jos kuitenkin oletamme, että tämä on todella kirjaus, johon kaikki on sitoutuneet, niin oikeaan suuntaan mennään.
(tässä kohtaa on hyvä huomauttaa, että jos hyviäkin kirjauksia haluaa lukea pahantahtoisesti ja esittää, ettei hyvää kirjausta tulla toteuttamaan, niin ei toki tarvitse edes mitään läpikäyntejä tehdä, koska oma jumalallinen tietämys kuittaa parhaimmatkin kirjaukset roskaksi. Näin ollen, otetaan kirjaukset sellaisinaan ja pirujen maalaajat voivat keskittyä siihen omalla ajallaan)

"Uudistunut Turku on edistyksellinen ympäristöosaaja. Energian käyttöä tehostetaan ja pidetään yllä maan korkeatasoisinta jätehuoltoa. " 

Energian käytön tehostaminen on nähdäkseni tarpeeksi selkeä ja toiminnan volyymistä täytyy sitten vääntää jatkossa. Jätekirjaus on lähinnä huvittava, kun ottaa huomioon, että Turun jättenkäsittely pohjaa suurilta osin vanhankoulun massapolttolaitokseen, joka on niin kehnossa jamassa, että EU:sta on tullut määräys pistää se kiinni. Mutta jos haluaa lukea tätä nerokkaana neuvotteluvoittona, niin sittenhän tulevista jättimassapolttolaitossuunnitelmista luovutaan tämän perusteella ja päätetäänkin tehdä moderni lajittelujärjestelmä sekä fiksu loppukäyttälaitos.
"Uutta teknologiaa ja rakennustekniikkaa suositaan. Ilmasto- ja ympäristö- sekä kestävän kaupunkiliikenteen tavoitteet tarkistetaan osana kaupunkistrategian laadintaa. Pikaraitiotien yleissuunnitelman valmistuttua otetaan kantaa hankkeen toteuttamiseen ja aikatauluun."

Uuden rakennustekniikan suosimisen pitäisi velvoittaa ekokaavahankkeisiin, mutta katsotaan mitäs se lopulta sitten meinaa. Ilmasto- ja ympäristöohjelman "tarkastaminen" on ehkä äärimmilleen vietyä ympäripyöreyttä, mutta ainakin teemasta päästään jonkinlaisiin jatkovääntöihin. Ratikkaselvityksen jälkeen asiaan "kantaa ottaminen" on ehkä kirjauksen sijaan jonkinlainen itsestäänselvyys, mutta onpa sana paperissa.

Sanoisin, että kirjauksia on niukalti ja ne vaihtelevat keskinkertaisista lähes mitäänsanomattomiin. Ja pitää muistaa, että nämä kirjaukset on saatu ilmeisen kovan vääntämisen ja neuvottelun jälkeen sopimukseen. Ei ehkä ole ihan hirveän pitkälle vietyä tai kohtuutonta arvailua väittää, että jos nämä "tarkastamiset" ja "kannan ottamiset" olivat kovimmat kirjaukset, joihin muut ryhmät joustivat, niin ihan valtavia voittoja ei ole odotettavissa. Mutta tämä on vain arvailua ja jätettäköön sellaisten arvoisiksi.

Sopimusryhmien välinen sitoumus, avoimuus ja vasemmiston ulospeluu


Sopimuksen lisäksi allekirjoitettiin Sitoumus. Tässä dokumentissa kaikki sopimuksessa mukana olevat valtuutetut pyhästi lupaavat sitoutua merkittävissä asioissa "sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen kaikilla päätöksenteon tasoilla". Merkittäviä asioita ovat ohjelmat, talous, omaisuus ja yleiskaavat (on tarpeellista myös huomata, että alunperin kokoomus esitti myös asemakaavoja tähän mukaan). Tämän kaiken tulkintaa ja linjaamisen hoitaa sopimusryhmien puheenjohtajista muodostuva neuvotteluryhmä. Jos joku ryhmä kuitenkin tuo neuvotteluryhmän tuloksesta poikkeavia esityksiä on muilla ryhmillä "oikeus arvoida ko. ryhmän asemaa sopimuksessa" eli päättää pistetäänkö porukka pihalle.

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että kaikki asiat lyödään lopullisesti lukkoon suljetussa neuvotteluryhmässä. Mihin se johtaa? Kahteen asiaan.

Ensinnäkin siihen, että valtuuston kokouksen kumileimasinasema on nyt virallista ja avoimuus vähenee. valtuustoon mennään vain ja ainoastaan virallistamaan jo tehtyjä päätöksiä. Pitkälle näin on kuitenkin ollut aiemminkin, sillä monista merkittävistä asioista on usein valmiit kannat ennen valtuustoa. Nyt tämä on sitten virallista, laajempaa ja oikein mustaa valkoisella. Laajempaa se on koska suurempi osa kaikista asioista on nyt määritelty neuvotteluryhmälle ja koska neuvotteluryhmän päätöksiin on sitouduttava(!), eikä irtiottoja hyväksytä.

Avoimuus taas heikkenee, sillä sitova päätös on tehty jo aiemmin ja siihen on kaikkien alistuttava. Yhä harvemmin valtuustossa siis tulee vaihtoehtoisia esityksiä ja niistä pidettyjä puheevuoroja. Tokihan omaa neuvotteluryhmässä turpaan saanutta esitystä voi käydä mainostamassa puhujapöntössä, jos kehtaa, mutta harvaksi tulevat nämä jäämään. Näin ollen puolueiden väliset poliittiset erimielisyydet hautautuvat suljettuun neuvotteluryhmään ja avoin keskustelu kärsii.

Toinen vaikutus on merkittävämpi ja hieno esimerkki onnistuneesta poliittisesta peliliikkeestä. Kun neuvotteluryhmän päätökset ovat sitovia ja vasemmisto ei ole mukana, on poliittinen kartta vasemmalta vajaa kaikissa merkittävissä päätöksissä ja keskiarvon neuvottelutulos siis aina valtuuston paikkajaon ja vaalituloksen keskiarvoa oikeistolaisempi. Tässä nerokkassa peliliikkeessä kokoomus onnistui asettamalla sitoumuksen pakolliseksi kaikille mukaan haluaville ja samalla vetämällä vasemmiston kölin ali kaupunginhallituspaikoissa ja puheenjohtajuuksissa sekä pitämällä sopimuksen tarpeeksi kaukana vasurien poliittisesta agendasta. Kokoomus siis käytännössä ulospelasi vasemmiston koko kaudeksi ja näin varmisti, ettei SDP+vihr.+vas. kombo pysty missään merkittävässä asiassa asettumaan kokoomuksen tahdon esteeksi.

Mitä siis jäi käteen?


Saimme siis sopimuksen, joka on välttävä vihreiden näkökulmasta (kun ajattelee, että pienetkin askeleet ovat askelia). Samalla kuitenkin valtuuston arvo väheni ja avoimuus kärsi tappion. Merkittävintä on kuitenkin kokoomuksen onnistuneen peliliikkeen tulos, jossa kaikki merkittävät päätökset ovat yhden vasemistoryhmän verran oikeistolaisempia.