keskiviikkona, tammikuuta 26, 2011

U = UTOPIA osa II: Suora demokratia part 2.

Viime kirjoituksessa ehdimme visioida miten äänesteleminen demokratiassa 3.0 toimisi. Muutama asia jäi kuitenkin yllättäen uupumaan. Ensinnäkin edellä kuvattu äänestelyjärjestelmä ei ole minkään väärti, jollei kansalaisten ole mahdollista tehdä muutettuja päätösesityksiä ja toiseksi näilläkään ei ole merkitystä, jos valmistelua ei avata osallistavalle suoralle päätöksenteolle.

Jatkakaamme siis asian käsittelyä väärästä päästä lähtien eli noista muutetuista päätösesityksistä. Edellä esitetyssä mallissa olisi siis mahdollista äänestää ainoastaan "jaa" tai "ei", joka ei tietystikään riitä mihinkään. Jaa / ei -vaihtoehdot eivät vielä mahdollista vapaata päätöksentekoa vaan tähän tarvitaan muutettujen päätösehdotuksien mahdollisuus.

Turku 3.0:ssa muutokset tehdään seuraavasti. 
Puolueilla on mahdollisuus tehdä muutettuja päätösehdotuksia ja nämä tulevat suoraan päätöskokoukseen äänestettäviksi. Tämän lisäksi jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus tehdä muutettuja päätösehdotuksia. Nämä (kuten puolueidenkin ehdotukset) tulee jättää viikkoa ennen päätöskokousta. Näistä kansalaisten ehdotuksista päätöskokoukseen selviytyvät sellaiset, jotka saavat kannatusta (kanatukseen tarvittaisiin vaikkapa sata ääntä tai kymmenen tai joku sopiva määrä kuitenkin). Kannattaminen toimisi samalla tavalla kuin postausten "likettäminen / tykkääminen" facebookissa. Muutettujen päätösehdotusten määrää on rajattava, koska äänestäminen satojen vaihtoehtojen välillä häivyttää demokratian, kun kenelläkään ei ole todellisia mahdollisuutta tutustua ehdotuksiin.

Päätöskokoukseen tulee siis valmisteltu virkamiesehdotus, puolueiden esittämät muutokset sekä kansalaiden kannatusta saaneet muutokset. Näistä sitten äänestellään aivan kuten nykyäänkin äänestetään muutosten, palautusten ja hylkyjen kesken, mutta voter/votebookkien välityksellä.

Äänestely on nyt käyty läpi, mutta valmistelun avoimuus ja erityisesti kaikkien kansalaisten suora osallistuminen siihen onkin se vaikein juttu. Siihen paneudumme seuraavassa sessiossa.


Kirjoitus on osa U = UTOPIA kirjoitussarjaa, jossa esitellään utopioita paremmasta yhteiskunnasta.

keskiviikkona, tammikuuta 19, 2011

U = UTOPIA - osa II: Suora demokratia

Tervetuloa lähetykseen. Tällä kertaa utopioidaan suorasta demokratiasta.

Kuten kirjoitussarjan luonteeseen kuuluu aion viitata kintaalla kaikkiin sellaisiin jopa fataaleihin ongelmiin, jota utopiaan sisältyy, jotta voimme utopioida rauhassa realimaailman ongelmista piittaamatta.

________________________________________________

Lähdemme liikkeelle suomalaisesta kokeilukunnasta nimeltänsä vaikkapa Turku (esitettävää utopiaa voisi myös soveltaa valtakunnan tasolla, mutta yksinkertaisuuden vuoksi pysytään nyt kuntatasolla). Suomen Turussa on siirrytty siis kokeilumielessä täysin suoraan demokratiaan. Kuntalaiset äänestävät jokaisesta asiasta, josta kunta nykyäänkin päättää. Tämä tarkoittaa karkeasti arvioituna useampaa kymmentä päätösasiaa päivässä, kun lasketaan yhteen kaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston, lautakuntien ja liikelaitosten kaikki päätettävät asiat.

Homma toimii näppärän verkkosovelluksen, olkoon sen nimi vaikkapa Votebook taikka Voter, avulla. Ohjelma toimii käyttöliittymänä, jonka avulla kuntalaiset päivittäin klikkailevat mikä kaavaehdotus tulee valituksi, minne linjan 42 uusi bussipysäkki tulee sijoittaa, tuleeko Pansion terveysasema yksityistää vai ei ja niin edelleen.

Koska useampaan kymmeneen päätösasiaan päivittäin perehtyminen on kevyesti ilmaistuna haastavaa, on avuksi valjastettu nyt valtansa menettäneet entiset päätöksentekijät, elikä puolueet ja poliitikot. Puolueiden tehtävänä tässä uudessa ja uljaassa todellisessa demokratiasa olisi esittää omat perustellut ratkaisut päivittäin käsillä oleviin päätösasioihin.

Koska jokaisen kuntalaisen perehtyminen jokaiseen käsillä olevaan asiaan on perin mahdotonta on kuntalaisilla mahdollisuus asettaa oma Voter tai Votebook seuraamaan jonkin puolueen äänestysehdotuksia. Kuntalainen voi vaikkapa klikkailla, että kaava-asioissa oma Voter / Votebook seuraa vihreiden ehdotuksia, joukkoliikenteeseen liittyvissä demarien ja peruspalveluissa perussuomalaisten ehdotuksia ja äänestää niiden mukaisesti. Aina olisi tietysti mahdollisuus tehdä manuaalinen valinta, siis aina. (Ja juu, sähköisessä äänestämisessä on käytännössä ylitsepääsemättömiä ongelmia, mutta niille nyt viitataan kintaalla) (Niin ja käytössä olisi myös äänestyspakko, jotta äänestysprosentti ei olisi alle kymmentä jatkuvasti)

Myös nykyisen edustuksellisen ja vajaan demokratiamme instituutiot jatkaisivat toimintaansa, mutta eri tarkoitusta varten. Lautakunnat ja valtuusto kokoontuisivat yhä, mutta esim. viikkoa ennen päätöshetkeä ja sillä tarkoituksella, että kokoukset videoitaisiin ja litteroitaisiin, kuntalaisten kannanmuodostuksen avuksi. Puolueiden tehtävä olisi siis pyrkiä esittämään omaan arvomaailmaansa perustuva ratkaisu kuhunkin päätökseen ja nämä perusteet olisi kaikille kuntalaisille helposti saatavilla puolen klikkauksen päässä päätettävästä asiasta.

Koska puolueet olisivat yhä olemassa tarvitsisi järjestää myös vaaleja, joissa valittaisiin ne puolueet, jotka saisivat oikeuden toimia näissä perustelevissa elimissä. Vaalien valtasuhteilla ei olisi enää merkitystä (koska puolueilla ei enää ole äänestysvaltaa) vaan ainoastaan sillä ketkä ylipäätään pääsevät leikkiin mukaan. Näin ollen olisi tarpeellista päästä vain asetetun äänikynnyksen yli ja tämän tulisi olla matala, jotta keskustelu olisi moniäänistä (muttei kuitenkaan olematon, jottei keskustelu olisi mahdotonta).

Todennäköisesti ilmaantuisi myös suuria mielipidevaikuttajia, joita monet kuntalaiset seuraisivat. Jos kokeilukunta olisi Helsinki niin varmaan herra Soininvaaran äänestusehdotukset olisivat hyvinkin seurattua tavaraa. Tällainen aktiivisuus toisi oman lisänsä demokraattiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Mitäs sitten tapahtuisi?

Uskoisin että kun kuntalaisille oikeasti annetaisin valta (kuten perustuslaki jo nyt leikkisästi esittää, sillä edustuksellisuuden pikku jälkihuomautuksella) mielenkiinto päätöksentekoon noin tuhatkertaistuisi saman tien. Tämä tarkoittaisi myös yhteiskunnallisen keskustelun räjähtämistä käsiin, kun joka päivä olisi kymmeniä asioita, joita pitäisi tuttujen ja työkaverien kesken pähkäillä. Samalla mahdollisuus siihen iänikuiseen ruikutukseen, "etteivät herrat ymmärrä politiikasta mitään" loppuisi seinään, kun herroja ei enää olisikaan ja ruikutuksen kohteena olisikin oma äänestyspäätös.

Järjestelmä, ja pelkkä ajatusleikkikin siitä, myös konkretisoi kivasti sitä miten suuri vallan anastus edutuksellisuus on. Tuntuisi varmaan aika onnettomalta laittaa oma Votebook / Voter automaatille ja antaa sen äänestää aina vaikkapa demarien kannan mukaisest. Vallan menetyksen tunne ja väärin äänestämisen mahdollisuus olisi melko suuri, mutta juuri niinhän nykyjärjestelmä toimii! Kerran neljässä vuodessa piirretään joku numero paperille ja sitten joku toinen numero tulee suhteellisesti valituksi sinun numerosi ansiosta ja sitten näiden numeroiden edustaman numerojengin pomot päättävät neljä vuotta mitä sinä "haluat" että kaupungissa tehdään.

Omasta puoluetoimijan näkökulmasta käsin homma muuttuisi myös mielestäni mielekkäämmäksi. Jotkut poliitikot tietysti tykkäävät poliittisesta pelistä ja suhmuroinnista, mutta tässä järjestelmässä se menettäisi suurilta osin merkityksensä, kun ei enää olisikaan samoissa määrin hyötyä siitä saako ne kokoomussedät suhmuroiduksi omalle puolelle vai ei. Tässä järjestelmässä tärkeämpää olisikin esittää uskottavia perusteluja oman kannan tueksi, jotta kuntalaiset äänestäisivät samoin kuin oma puolue.

Myöskin nepotismi ja monenlainen korruptio olisi sen harrastajille vaikempaa kuin nykyään. Rakennusyhtiön on helpompi kahvitella ne muutamat sedät, jotka kaupungin asioista nykyään päättävät, mutta kaikkien kuntalaisten kahvittaminen onkin haastavampaa hoitaa sopuisasti yhtiön saunatiloissa.


Aikamme alkaa kuitenkin loppua ennen tarinaa ja jatkan järjestelmän suuresta tuntemattomasta eli asioiden valmistelun ulottovuudesta toisessa lähetyksessä. Lopuksi haluankin vain todeta, että vaikka utopiani onkin lähes toteuttamiskelvoton, niin onko positiivisella kehityksellä todellisuudessa mitään muuta suuntaa!


Kirjoitus on osa U = UTOPIA kirjoitussarjaa, jossa esitellään utopioita paremmasta yhteiskunnasta

Perusturvan ansiosidonnaiset kahleet

Osmo Soininvaaran uuden Sata-komitea -kirjan julkaisun aikoihin, noin kuukausi takaperin, käytiin lyhyt ja intensiivinen debatti perusturvan ja ansiosidonnaisen kytköksestä. Ode esitti, että perusturvan nostaminen on mahdotonta, tai ainakin pirun kallista, niin kauan kuin se on sidottu ansiosidonnaisen vastaavaan nostoon. Linkin purkamattomuudesta hän syytti AY-liikettä sekä demareita.


Demarit vastasivat tähän, ettei se ole liian kallista, vaan 300 miljoonalla oltaisiin saatu maksetuksi esitetty satasen korotus perusturvaan, ja että hallitus on laittanu huomattavasti suurempia summia haisemaan tämän kauden aikana esim KELA-maksujen poistoon.


Sinänsä demarien argumentti on totta, mutta mutta. Olisiko silti irroitettava tuo kytkös? Jos hyväksymme väittämän että meiltä irtoaa esimerkiksi tuo mediassa esillä ollut 300 miljoonaa käytettäväksi työttömyysturvan parantamiseen niin keille tämä raha tulisi vipata?


Alla olevassa graafissa olen laskenut miten paljon perusturvaa tai ansiosidonnaista kukakin saa (Musta viiva). Punainen viiva esittää satasen korotusta ja sen vaikutuksia demarien puolustaman nykymallin mukaisesti. Vihreä viiva taas kuvaa Oden/vihreiden mallia, jossa perusturvan korotus on irtikytketty ansioisidonnaisesta. (graafin luvut ovat ainoastaan suuntaa antavia, koska kaikkea tarvittavaa dataa ei löytynyt internetistä)Tässä ollaan nyt peruskysymysten äärellä. Kannattaako demarimallia, jossa köyhimmät saavat kolmanneksen käytetystä rahasta ja loput menevät enemmän saavien tukien korotuksiin, kuten punainen viiva osoittaa. Vai kannattaako vihreiden mallia, jossa koko summa joka meillä on käytössä, oli se sitten 30 tai 300 miljoonaa, kyetään käyttämään kaikkein vähiten saavien tuen korotukseen.

Minun on hyvin vaikea sulattaa argumenttia siitä, että vihreiden malli köyhdyttäisi pienellä ansioturvalla olevia suhteessa perusturvan saajiin. Näen asian päin vastoin positiivisena kaikkein köyhimpien rikastumisena suhteessa kaikkiin muihin tuloryhmiin. Kuvittelisi että vasemmisto kannattaisi tällasita politiikkaa, mutta ei kun ei.

Tässä vielä close up alemmista tuloluokista, josta näkee selkeämmin miten paljon suuremmat perusturvan korotukset samalla rahalla saataisiin, jos kytkös näiden tukien välillä katkaistaisiin.