keskiviikkona, lokakuuta 05, 2011

Katse eteenpäin!

(disclaimer: Tässä esitetyistä ideoista monet on poimittu aatetoverieni puheista ja kirjoituksista)

Vihreät ovat pitkään kertoneet olevansa edellä. Aiemmin tämä pitikin paikkansa... nykyään hieman heikommin. On siis tullut aika nostaa katse jälleen eteenpäin.

Olemme ansioituneet poliittiseten sektoriohjelmien tuotannossa ylitse kaikkien muiden puolueiden. Parhaimmillaan olemme julkaisseet neljä sektoriohjelmaa ja muutamia poliittisia linja-papereita vuodessa. Näin olemme saaneet kasaan vaikuttavan määrän poliittisia linjauksia jokaiselle yhteiskunnan sektorille. 

Tämä ei kuitenkaan ole vihreän liikkeen ydin taikka tarkoitus. Meidän tulisi katsoa sinne missä olemme väittäneet jo olevamme. Päivänpoliittisten ohjelmien tehtailun aika on ohitse!

Ohjelmaprosessi on kokemassa suuren mullistuksen puoluekokouksessa läpimenneiden Uusi puolue hankkeen aloitteiden ansiosta. Aloitteen 3. Jäsenet muodostavat puolueen kannan pohjalta tehty päätös mahdollistaa jo olemassa olevien sektoriohjelmien päivittämisen ja muokkaamisen: 
"Ehdotus siitä että jo kerran hyväksytyt ja äänestetyt ohjelmat voitaisiin avata uudestaan äänestykseen aina kun vähintään 4 jäsentä esittää niihin muutoksia, hyväksytään". 
Näin ollen uusien sektoriohjelmien laadintaan on huomattavasti aiempaa vähemmän tarvetta ja voimme keskittää huomiomme tärkeämpiin asioihin.
 

Miten siis nostamme katseemmme kohti tulevaa? Eli millaisia "ohjelmia" puolueen tulisi tästedes tuottaa?

Vihreiden ohelmatyön ideaan tulisi ottaa mallia tulevaisuusvaliokunnan työn tarkoituksesta. Uusien ohjelmien tulisikin olla tulevaisuusselontekojen kaltaisia, jotka kartoittavat tulevaisuuden haasteita. Siis niitä, jotka ovat vielä edessä. 
Uudet ohjelmat saisivat olla hyvin vaihtelevan pituisia ja laajuisia riippuen siitä minkälaisen haasteen kimppuun on käyty. Ohjelmien tulisi käydä tulevien suurien ja pienien ongelmien kimppuun terveellä tabula rasa -asenteella ja pyrkiä hahmottelemaan parhaita ratkaisuja (eikä ole tarvetta päätyä vain yhteen) vailla realipolitiikan rasitteita. 

Ohjelmien teemat olisivat kaikkea talousjärjestelmäkriisistä selvitytymisestä lähidemokratiamallien pohdintaan. Ohjelmien tulisi puuttua temaattisiin ongelmiin ja pyrkiä luomaan kuvaa ratkaisuista sekä vapaaseen pohdintaan siitä millälailla yhteiskunta tulisi järjestää, jotta se selviytyy tulevaisuuden haasteista ekologisesti ja sosiaalisesti mahdollisimman hyvin.

Tällaisella ohjelma- ja ajatustyöllä vihreillä on mahdollisuus nostaa katseensa taas kohti tulevaa.