torstaina, syyskuuta 30, 2010

Kuntaliitokset yhteinen etu

Kirjoitus on vastine tähän loogiseen analyysiin:
Kuntaliitos on monen kunnan täystuho.


Kuntaliitokset yhteinen etu

Julkaistu: Turun Sanomat 30.9 2010 02:31:34

Taisto Levo esitti kirjoituksessaan (TS 22.9.), että maaseudun autioituminen johtuu kuntaliitoksista. Maaseutumme autioitumisen tosiasiallinen syy on kuitenkin taloudellinen rakennemuutos. Olemme siirtyneet maatalousyhteiskunnasta teolliseen ja edelleen jälkiteolliseen yhteiskuntaan.

Kun viisikymmentä vuotta sitten maalaiskunnassa oli vielä oma terveysasema, siellä sijaitsi myös riittävä määrä asukkaita ja elinkeinotoimintaa, joiden verotuloilla kyettiin kustantamaan aseman ylläpito. Lienee selvää, ettei murto-osalla entisestä väestöstä ole mahdollista ylläpitää samoja palveluja. Tällaisessa tilanteessa on johdonmukaista tavoitella laajempaa maksupohjaa sekä alueellista yhteistyötä, eli kuntaliitosta.

Kuntaliitoksilla haetaan yleistä etua ja oikeudenmukaisuutta. Jokaisella on oikeus valita asuinpaikkansa, mutta on epäoikeudenmukaista velvoittaa elinkelvollisissa kunnissa asuvia maksamaan kuihtuvien alueiden tekohengitystä omien palveluidensa kustannuksella.


Ville-Veikko Mastomäki, 
maantieteen opiskelija,
ympäristö- ja kaavoituslautakunnan jäsen (vihr), 
Turku

maanantaina, syyskuuta 27, 2010

Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan lista 27.9.10

 Kannattaa taustamusaksi ja muusaksi jo nyt käynnistää lopussa oleva raita ;)

Lausunto Pansion voimalaitoksen YVA-ohjelmasta Varsinais-Suomen ELY-keskukselle
Laitoksen sijainti ei todellakaan ole ideaali, koska se on aivan Ruissalon luonnonsuojelualueiden tuntumassa. Tämän lisäksi "biovoimala" joka saattaa käyttää polttoaineena myös kivihiiltä ja varmasti turvetta ei varmasti ole ilmaston kannalta se ideaaliratkaisu. Jollain tavalla meidän on kai kuitenkin tätä kaupunkiseutua lämmitetävä sen jälkeen kun Naantalin hiilipytyt tulevat tiensä päähän (ja hyvä etä tulevat!). Tämä realokommentti ei kuitenkaan tarkoita, että laitos kannattaisi rakentaa juuri tähän tai ainakaan juuri tällaisena.

Tässä lautakunnalla on kuitenkin vain mahdollisuus lausua YVA-ohjelmasta ELY-keskukselle, ei siis kaataa projektia. Ympäristötoimiston lausunnossa on onneksi vaatimus naturaselvityksen tekemisestä ja monia muita hyviä kommentteja.

Tämän lisäksi lausuntoon pitäisi saada seuraavia seikkoja:
  1. muiden sijaintipaikkojen arvionnit. Muitakin vaihtoehtoja laitokselle on. 
  2. arvioinnin tekeminen vaikutuksista meriluontoon
  3. arviot tuhkan läjityksestä
Katsotaa mitä muut ovat huomenna mieltä.

Hirvensalon osayleiskaavan tarkistuksen luonnos
Tästähän nyt tulisi tekstiä kokonaisen pamfletin verran mutta koetetaan tiivistää.

Vihreiden kanssa tulemme vaatimaan muutosta Friskalan alueen suunnitelmiin, jossa aivan Natura-alueen kylkeen aiotaan rakentaa viitisen kymmentä omakoti- /rivitaloa. Tämän liskäsi esitämme, että kaavaluonnosta tarkistetaan niin, että Ruotsalaismetsän ja Pohjoismäen metsäalueiden välinen yhteys ekologisena käytävänä turvataan ja vaadimme uutta luontoarviointia, jota ei ole tehty tästä valitusta rakennemallista erikseen.

Aion myös esittää taloudellisten vaikutusten sekä ilmastopäästöjen arviointia. Nämä kaksi ystäväämmehän saimme vihreiden kanssa ajetuksia asunto- ja maankäyttöohjelmaan viime vuonna (ilmastovaikutusten arvioinnista voin vetää aikalailla kunnian itselleni ;)). Vielä näitä ei ole kaavaselostuksissa näkynyt, joka on kyllä ihan loogista, koska prosessien kehittely kestää. Tällaisessa isossa osayleiskaavahankkeessa nuo selvitykset olisi kuitenkin konsultin hommia, joten prosessin keskeneräisyys ei ole syy jättää noudattamatta valtuuston päätöksiä.

Näiden lisäksi on vielä kymmenisen pienempää kohtaa, joita esitämme huomioon otettavaksi jatkosuunnitelussa. Näitä ovat mm. pohjoisrannan kevyenliikenteen sillan sitominen alueen toteuttamiseen, mantereen puolen asukkaiden asumisviihtyvyyden takaaminen sekä maankäytön toteutuksen porrastaminen sitovasti kaavassa.

Asemakaavanmuutosluonnos: Vasaramäen kaupunginosa,  "Villenpuisto"
Saimme kaavasta esittelyn viime viikolla ja keskustelimme aiheesta eilen valtuustoryhmässä.
Kuten viime viikolla kirjoitin asukkaat vastutavat uutta asuntotuotantoa naapuriinsa. Tällaisissa tapauksissa tulee lautakuntalaisena olla aina tarkkana, ettei leimaa nykyisten asukkaiden vastustusta NIMBYilyksi ilman päteviä syitä (NIMBY nimistä teosta juuri lukeneena pyrin tässä nyt jonkinlaiseen itsereflektioon lautakunnan jäsenen roolissani).

Uutta rakentamista ollaan toteuttamassa alueelle, joka yleiskaavassa on merkattu asuinkerrostaloille ja voimassaolevassa asemakaavassa virkistysalueeksi (todennäköisesti suojavihrealueeksi paljon liikennöidyn kadun ja rakennusten välille). Hanke on valtuuston päättämässä asunto- ja maankäyttöohjelmassa asemakaavoitetavana kohteena, joten hankkeen torppaamiseen lautakunnassa tarvittaisiin todella vankat perusteet.

Löytyykö siis sellaisia? Kasaan tähän plussat ja miinukset (huomautuksineen):
Miinukset:
  1. Virkistysalueen määrä alueella vähenee (mutta vain vähän ja sitä jää vielä todella paljon jäljelle)
  2. Luonto rakennusten alta tuhoutuu (mutta selvitysten perusteella erityisarvoja ei ole joten tähän on vaikeaa vedota)
  3. Asukkaat vastustavat
Ja plussat:
  1. Rakentaminen sijoittuu tärkeällä joukkoliikenneakselille (muttei aivan ratikkareitille. Sen vaikutusalueelle kuitenkin)
  2. Tiivistää kaupunkirakennetta
  3. Sijoittuu maakuntakaavan kaupunkikehittämisen kohdealueelle (viime vuonna tekemäni tutkielmatyön perusteella voidaan todeta, että kaikki Turun seudun rakentaminen tulisi sijoitttaa tälle alueelle, jos haluamme päästä ilmastotavoitteisiin)
  4. Tulevat asukkaat varmaankin kannattavat tulevien kotiensa rakentamista ;)
Näillä perusteilla ryhmämme on päättänyt kannattaa Villen puiston kaavan eteenpäin vientiä.
Aion kuitenkin esittää piha-alueiden melusuojauksen parantamista erillisellä melusuojalla. Nykyisellään pihat olisivat hyvin alttiita Uudenmaantieltä tulevalle melulle.

Ja jos kaupungin tiivistysrakentaminen tuntuu taas kerran pahalta suosittelen tämän sanoman sisäistämistä:


NOW from Antti Seppänen on Vimeo.

tiistaina, syyskuuta 21, 2010

Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan lista 22.9.10

Näin iskevä otsikko aloittaa lautakunnan jäsen Mastomäen Soininvaara-tyylisen kirjoita-aina-lautakunnan-listasta-blogikirjoitus -maneerin. Näinhän olisi jokaisen vastuullisen poliitikon toimittava ja sellainenhan minä tietysti olen ;)

Ajattelin kirjoittaa vain poliittisesti mielinkiintoisista lista-asioista, mutta jos on kysyttävää muista listan asioista niin näiden bloggausten yhteyteen on tietysti suotavaa kommentoida tai kysellä kaikista ja kaikesta.
Lista löytyy muuten osoitteesta: http://www05.turku.fi/ah/ykltk/2010/0922027l/welcome.htm

Mutta asiaan.

Lausunto Turun satama-altaan ruoppausmassojen läjityskelpoisuuden arvioinnista 

Sinänsä lausunnossa ei ole mitään ongelmaa, mutta asian tiimoilta on todettava, että on käsittämätöntä, että tälläinen mereen läjittäminen (dumbbaaminen) on yhä sallittua Suomessa. Saimme luvan käsittelyvaiheessa läpi hiukan tiukennuksia ja lupa-ajan lyhennyksen, mutta todellista tahtoa muilla kuin vihreillä ja vasureilla ei ollut 2000-luvulle siirtymiseen. Tekisi mieli verrata tätä neuvostomenoon ja kaikenlaisen kaman mereen dumppaamiseen, mutta en taida ;)


Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle poikkeamishakemuksen johdosta, Juha ja Tiina Salmela, asuinrakennus, Hirvensalo, Maanpää P 104/2010

Virasto puoltaa esitystä. Minusta taas kaavaprosessin ollessa kesken ja rakennuskiellon ollessa voimassa tulisi odottaa kaavan valmistumista. Alue on lainvoimaisissa yleis- ja osayleiskaavoissa virkistysaluetta, joka mielestäni korostaa kaavan valmistumisen odottamista. Tämän lisäksi alue on uudessa osayleiskaavassa esitetty reservialueeksi, jonne ei siis ole tarkoituskaan alkaa rakentaa ennen kuin muut alueet ovat rakentuneet valmiiksi. Mutta tämä menee varmasti taas läpi sellaisena "ei yksi talo mitään blaa blaa..." -ratkaisuna.

Asemakaavanmuutosluonnos: (23) Vasaramäen kaupunginosa, korttelit 63-65, katu-, liikenne- ja virkistysalueet "Villenpuisto" (14/2010) os. Hautakivenkadun ympäristö

Jää todennäköisesti pöydälle, kuten useimmat suuremmat ja hankalammat kaavat. Alue on asukkaiden virkistyskäytössä nykyisellään ja projekti on alkanut rakennusyhtiön halusta pistää puisto täyteen kerrostaloja, joten vastustukselle löytyy kyllä perusteluja. Toisaalta "kaava edistää yhdyskuntarakenteen tiiviyttä, sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja ilmastonmuutos ja jne. jne..."
Huomisen esittelyn jälkeen olemme varmasti viisaampia ja palaamme asiaan myöhemmin.


Ens viikolla on sit varmaan tuo Villen puiston vääntö (tod.näk. ainakin kokoomus haluaa pistää puiston sileäksi) sekä Hirvensalon osayleiskaavan luonnos, josta vasta taistelu tullaankin käymään. Mutta näistä lisää viikon päästä... STAY TUNED!

keskiviikkona, syyskuuta 15, 2010

Lyhyesti energiaverouudistuksesta

Energiaverotuksesta ollaan keskusteltu paljon. Teemoina on ollu eteenkin verotuksen toimivuus ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja verotuksen oikeudenmukaisuus noin niinku sosiaalisesti. En nyt puutu tuohon tekniseen puoleen, siitä voi lukea esim. GP:n blogista, vaan lähinnä tähän sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

Eli kritiikki vasemmalta on koskenut sitä miten hallituksen verouudistus sorsii vähävaraisia, koska heille esim. lämmitysmenojen kasvu vie suuremman osan tuloista kuin rikkaammilta. Tämä on tietysti totta ja välillisillä veroilla on aina tämä ominaisuus. Se että julkisuudessa on liioiteltu esim. vuokramenojen nousua aivan hillittömästi on rassaavaa, mutta periaatteliseen keskusteluun sen ei kai tarvitse vaikuttaa (lämmityskulujen todellinen nousu on ilmeisesti suuruusluokkaa 10-20 €/kk.).

Eli siihen "lyhyesti" osuuteen.
Ympäristöverojen on tarkoitus tehdä saastuttamisesta kalliimpaa! Jep, luit oikein... kalliimpaa. Saastuttaminen siis maksaa verouudistuksen jälkeen enemmän... siihen oikein pyritään... se ei ole mikään yllättävä ja ei-toivottu sivuvaikutus... se on sen jutun tarkoitus!
Ja siitä saastuttamisesta tehdään kalliimpaa sen takia, et sitä tehtäis vähemmän!

Homman tarkotus on siis vähentää energiankulutusta sekä muuttaa käytettäviä energiamuotoja.

Eniten tässä ärsyttää se, että kaikista suomalaisista ei-miljonääreistä on jotenkin tullut jonkinlaisia marttyyreita ja kärsijöitä sen sijaan, että tajuttais teeman globaali ulottuvuus. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ni suomalaiset eivät sa#¤&na ole kärsijöitä vaan ne kärsijät löytyy kyllä tuolta Pakistanin tulva-alueelta ja juuri valkaistuneilta koralliriutoilta!

Se, että suomessa pitäisi nyt vaihtaa hiukan lämmitysmuotoa, vaihtaa kotishortsit kotiverkkareihin tai muistaa laittaa se digiboksi yöks standbyn sijaa ihan kiinni, ei oikeesit oo samassa mittakaavassa.

Se on meidän velvollisuus! Eikä edes riitä! Ja on todellaki oikeudenmukaista, että me kaikki joudumme maksamaan (tai muuttamaan elintapoja) tästä elintasostamme ja planeetan tuhoamisesta... oli sitten köyhä tai rikas.

Ja sit ettei mene ihan metsään, ni todetaan loppuun, että sosiaalisia ongelmia, kuten vähävaraisuutta tai tuloerojen kasvua tulee hoitaa ensisijaisesti siihen soveltuvilla keinoilla (tuloverokevennykset matala tuloisille, veroprogression jyrkentäminen, tukien korotukset...). Se että niin ei oo tehty (tarpeeksi) on suolaa, mut sen perusteella en lopetteis ilmastopolitiikan tekoa!

lukija: "V-V eiks tän pitäny olla lyhyesti?"
V-V: "Heh, se oli vain mainos!" ;)

perjantaina, syyskuuta 10, 2010

KansalaisSUPERlobbarit

Suomen tiukin ilmastokampanja iski jälleen!

Tiistaiaamusta keskiviikkoiltapäivään saakka kansanedustuslaitos ylitsevuosi ääripäteviä ja vakuuttavia ilmastolobbareita Polttavan Kysymyksen kansalaislobbaus tapahtuman ansiosta.
Vapaaehtoiset käytäväpoliitikkomme tapasivat päälle 40 kansanedustajaa kahden päivän sisällä ja tulosta tuli!

Uusia ILMASTOLAIN tukijoita ovat ainakin Pauliina Viitamies (sd.), Jouko Skinnari (sd.), Kari Uotila(vas.) ja Eero Heinäluoma(sd.). Onnitteluni heille kaikille valaistumisen johdosta ;)
(kuva Maikkarin sivuilta)

Itse ehdin hoitaa yhteensä kuusi tapaamista ja hauskaa (ja hiukan jännää myös) oli. Tiukin tapaaminen oli ymppäministeri Lehtomäen kanssa ja leppoisimmat/antoisimmat olivat Kirsi Ojansuun(vihr.) ja Pentti Tiusasen (vas.) kanssa, jotka molemmat olivat jo lain kannattajia.

Vihreät ja vasurithan ovat jo valaistuneita ja demaritkin ovat siirtymässä varjosta valoon erityisesti nyt kun koko puoluejohto Juttaa lukuunottamatta kannattaa ILMASTOLAKIA!
Näistä asemista on todella mielenkiintoista lähteä vaaleihin, kun osa puolueista on oikeasti sitoutunut edistamään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja toiset taas... no... EIVÄT OLE ;)

torstaina, syyskuuta 09, 2010

Takaisin viime vuosikymmenelle

Blogin uusi ehompi ulkoasu ja aktiivinen päivittyvyys.
Tervetuloa seuraamaan vuoden 2007 kuuminta mediaa... eli blogia... ne on niin eilisiä ;)

Ammattimaista maanpuolustusta S'il Vous Plait

Olin tiistaina kuuntelemassa Sadankomitean Yleinen asevelvollisuus – paras malli Suomelle? -minisemmaa pääkaupungissa ja nyt täytyy raapustaa äkkiä joitain perustelemattomia mielipiteita aiheesta ennen kuin joku ehtii puhua mut näin selkeistä mielipiteistä eroon.

Elikkäs. Ehdin kuulla vain alustajista vain Panu Poutvaaraa, joka luennoi asevelvollisuusjärjestelmän kansantaloudellisista kustannuksista ja siitä miten se on todellisuudessa ammattiarmeijaa kalliimpi vaihtoehto, kun otetaan huomioon varusmiesten töistä ja kouluista poisolo. Poutvaara vertasi asepalvelusta hauskasti veroon, jota vain 18-30 vuotiaat miehet joutuvat maksamaan. Saa sen tosiaan kuulostamaan melko oikeudemukaiselta :)

Puolustuspolitiikka ei tosiaan ole erikoisalaani, mutta tällainen mielipiteiden viskely kyllä on, joten jatketaan. Olen jonkinaikaa ajatellut(vailla sen ihmeempiä perusteita) että ammattimaiset puolustusvoimat voisivat olla paras ratkaisu tämän päivän Suomessa.

Nyt seminaarissa hyppäsin tähän kelkkaan sitten todenteolla! Ennenkuin kivitätte minut saanen sepittää jotain perusteluja:

1.) Puolustusvoimien tarkoitus on kai vastata maata todennäköisemmin uhkaaviin uhkiin. Sotilaallista hyökkäystä todennäköisemmin maatamme (sen asukkaita ja ympäristöä ja eliöitä) täytyy nykyään puolustaa esimerkiksi öljyonnettomuuksia tai suurtulvia vastaan. Sotilaalliseen uhkaankin voidaan toki varautua, jos se analyysissä päätyy todennäköisten uhkien joukkoon.

2.) Jos ja kun puolustusvoimien on tarkoitus puolustaa maata näitä uhkia kohtaan olisi mielestäni aivan tosi siistiä, jos tätä puolustustyötä (vaikka se öljyonnettomuuden hoito) hoitaisi hyvin koulutetut ja varustetut AMMATTILAISET eivätkä 8 vuotta sitten keskinkertaisesti koulutetut toimistotöissä elintasokiloja keränneet amatöörit.

3.) Jos Poutvaaran tutkimukset pitävät paikkansa, ammattimainen maanpuolustus tulee myös halvemmaksi. Rahaa riittäisi lisää vaikka uusiutuvan enegian tukiin tai alakouluille.
(Kysyin minisemman panelisteilta, että jos asevelvollisuus on kalliimpaa, niin miksi ei siirryttäisi ammattiin perustuvaan maanpuolustukseen. Mitään selkeitä syitä ei löytynyt, joten minua voi kirjoituksen kommenttiosuudessa valistaa näistä syistä.)

4.) Yksi randomargumetti, jolla "ammattiarmeijaa"(omassa visiossani maanpuolustus on enimmäkseen muuta kuin siihen rintamasotaan valmistautumista, joten en puhum maanpuolustamisesta enkä pelkästään armeijasta) olen kuullut vastustettavan on väite siitä, että ammattiarmeijaan hakeutuisi jonkinlaista "sotahullua" porukkaa. Tähän vastaan lyhyesti, että jos näin on, niin kyllä se sama porukka nykyäänkin osaa armeijaan hakeutua duuniin. Nykymallissa sen sijaan on sellainen ihana piirre, että nämä "sotahullut" saavat 6-12 kk. aikaa iskostuttaa arvomaailmaansa suureen osaan jokaisesta miesikäluokasta. Eli voisi melko iisisti väittää, että olisi parempi, jos olisivat vaan keskenään leikkimässä hippaa siellä metsässä.

5.) Yleistä asevelvollisuutta voi kritisoida monesta syystä:
5.1. kallis (kansantaloudelliset kokonaisvaikutukset)
5.2. epäoikeudenmukainen (vain nuoria miehiä koskeva)
5.3. yhteiskuntaa militarisoiva (pojat laitetaan herkässä iässä opettelemaan ihmisten tappamista... ei ehkä paras idea valtiossa, joka keikkuu väkivaltatilastojen kärjessä)
5.4. moraalisesti arveluttava (onko oikein että yhteiskunta vaatii 6-12 kk. jokaisen miehen elämästä tällaiseen käyttöön)
5.5. Suomen suurimmasta kuntokoulusta lentää pihalle, jos on huonokuntoinen. Samalla aktiiviurheilijat lihovat, kun intin takia ei ehdi harrastamaan omaa lajiaan.
5.6. koska toi (5.5.) oli jo niin älytön niin kirjotetaan tähän sitten vaikka että talvisodanperintö elää

6.) Yleiseen kansalaispalveluun vielä sen verran, että se vasta kallista onkin ja mieluummin toimitaan siten, että sairaita hoitaa koulutetut sairaanhoitajat eikä epämotivoituneet kouluttamattomat 19-vuotiaat.

Näillä "pitkään" harkituilla argumenteilla olen nyt vakavasti sitä mieltä että ammattilaisuuteen perustuvat maanpuolustusvoimat olisivat talodellisin, tehokkain, oikeudenmukaisin ja siis PARAS tapa hoitaa maamme puolustaminen nykyisiä uhkia vastaan.

Over and out.