torstaina, helmikuuta 11, 2010

Pehmeä osallistaminen hakusessa

Ymppä- ja kaavoituslautakunnan jäsenenä sekä ymppäsuunnittelun opiskelijana maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistamis- ja arviointipuuhastelu on tullut tutuksi niin hyvässä kuin ärsyttävässäkin.

Nyt kuitenkin, liittyen palveluverkon uudistuksiin, on tullut ilmi, että pehmeällä puolella (terveys- ja sosiaalipalvelut, koulut, päiväkodit, mitä näitä nyt onkaa...) tällaisella proseduurilla ei ole oikein minkäänlaista asemaa. Kokemuksen perusteella useimmissa tapauksissa joko kuntalaisia tai työntekijöitä tai muita osallisia ei ole kuultu lainkaan tai väärään aikaan, mutta ei ainakaan tarpeellisella kattavuudella. (Tästä oletuksesta saa korjata, koska kokemukset on hyvin vähäisiä)

Kovalla puolella kuitenkin, esim. pienissäkin kaavahankkeissa, suoritetaan kohtuullisen kattava osallistamis-/kuulemis-/kommentointi-/lausuntoprosessi. Tämä on siis mielestäni positiivista, vaikka suurin osa kommenteista vaikuttaakin olevan epä-älyllistä NIMBYilyä. Prosessi on tästä huolimatta tärkeä kuntalaisten oikeuksien ja demokratian kannalta.

Millä voitaisiin siis perustella sitä, ettei (käsittääkseni) mikään laki tai asetus vaadi samankaltaisen osallistamisprosessin suorittamista, kun toteutetaan muutoksia pehmeällä puolella? Eikö terveyskeskuksen lakkauttaminen tai kouluverkkouudistus sitten ole yhtä tärkeä muutos kuntalaiselle tai yritykselle tai ties mille itsensä osalliseksi tuntevalle, kuin jokin kaavamuutos?

Edellisen paragrafin taustalla vienosti ehdotellaan, että KYLLÄ... myös näissä muutostoimissa tulisi suorittaa MRL:n mukaisen Osallistamis- ja arviointisuunnitelman kaltainen prosessi.

Mutta minkäs teet... kun jäi siitä lainsäätäjän paikasta muutama hassu ääni uupumaan ;)