lauantaina, kesäkuuta 13, 2009

Nopeusrajoitusten laskeminen suunnannäyttäjäksi liikenteessä

Turun Sanomat 13.6 2009 02:28:09

Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunta hylkäsi 2.6.2009 esityksen koko kaupungin kattavasta nopeusrajoitusalueiden yleissuunnitelmasta äänin 4–9. Esitys tähtäsi tieliikenteen turvallisuuden ja kaupunkilaisten viihtyvyyden parantamiseen madaltamalla keskustan ja useiden asuinalueiden nykyisen 40 km/h-nopeusrajoituksen 30 km/h:iin.

Esitystä vastustaneet puolueet (kokoomus, Sdp ja keskusta) osoittivat hylkäyksen myötä välinpitämättömyytensä niin kaupunkilaisten turvallisuutta kuin ympäristö- ja talousasioitakin kohtaan.

Esityksen hyväksymistä puoltavat muun muassa Turun asukkaiden turvallisuuden parantaminen, vähentyvistä sairaalakuluista ja sairaslomista saatavat taloudelliset hyödyt, melutason sekä pienhiukkas- ja ilmastopäästöjen vähentyminen sekä asumismukavuuden, yleisen viihtyvyyden ja keskustan vetovoiman paraneminen.

Kolaritilanteen sattuessa suunnitelmassa esitetyllä ajonopeuden muutoksella on erittäin suuri vaikutus. Tutkimusten mukaan jalankulkijoiden todennäköisyys kuolla laskee nopeuden hiljenemisen myötä 16 prosentista 6 prosenttiin. Epäily siitä, että nopeusrajoituksien laskeminen 30 km/h:iin johtaisi keskustan entistä pahempaan ruuhkautumiseen, on turha, sillä keskusta-alueen rauhallisemmat kattonopeudet yhdistettynä isoilla kokoajakaduilla (kuten Koulukadulla ja Aninkaistenkadulla) pysyviin 40 km/h -nopeusrajoituksiin parantavat liikenteen sujuvuutta.

Lautakunnan ulkopuolella esityksellä on laaja kannatus, sillä lähes kaikki asukasyhdistykset sekä muut kuultavat tahot kannattavat esitystä, kuten Turun Sanomatkin uutisoi 3.6.2009. Kun vielä otetaan huomioon että Suomen valtioneuvosto suosittelee kyseisiä toimenpiteitä, ja että miltei kaikissa muissa suomalaisissa suurissa kaupungeissa on jo siirrytty maltillisempiin ajonopeuksiin, tuntuu esityksen hylkääminen erittäin oudolta kaupunkimme ja keskustamme kehittämisen kannalta.

Hylkäämistä perusteltiin ainoastaan uusien nopeusrajoitusten vaikealla valvottavuudella sekä sillä, että parempiin tuloksiin päästään valvontaa kehittämällä. Minkäänlaisia esityksiä valvonnan tehostamisesta tai kehittämisestä ei vastustajien toimesta kuitenkaan tehty.

On mielestämme selkeää, että hyväksymistä puoltavat seikat ovat huomattavasti painavampia kuin hylkäämisen puolesta esitetyt perusteet. Toivommekin että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeuttaan asiassa ja hyväksyy uudet, alemmat nopeusrajoitusalueet Turun asukkaiden turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan jäsenet

Mikaela Sundqvist, (vihr), Päivi Paasto, (vihr), Riikka Oksanen, (vas) ja Ville-Veikko Mastomäki, (vihr)