tiistaina, huhtikuuta 05, 2011

Miksi puolueen ohjelmaprosessia tulee uudistaa

Puolueiden ohjelmista päättävät (ainakin käsitykseni mukaan) puoluevaltuuskunnat tai vastaavat elimet, jotka käyttävät puoluekokouksen valtaa puoluekokousten välisenä aikana. Puolueiden ohjelmat taas linjaavat puolueiden politiikkaa.


Ohjelmaprosessi  etenee seuraavasti. (ainakin vihreissä, muilla voi olla vaihtelevia tapoja, joista olisi mukava kuulla)
1. Valtuuskunta päättää tehdä jonkin ohjelman esim. ympäristöohjelman.
2. Avataan haku, jossa jäsenet voivat hakea ohjelmatyöryhmään tai vaihtoehtoisesti jokin elin suhmuroi työryhmän kasaan.
3. Työryhmä kirjoittaa ohjelman omassa porukassaan. Joskus ohjelma lähetetään kommenttikierrokselle ja jäsenet saavat esittää toiveita muutoksista.
4. Ohjelma tuodaan valtuuskuntaan lausunnolle. Valtuuskunta keskustelee ohjelmasta ja evästää muutoksista
5. Työryhmä omalla porukalla päättää mitä lausunnolla esiin tuoduista esityksistä se muuttaa ja mitä ei
6. Ohjelma tulee valtuuskuntaan päätettäväksi.
6.1 valtuuskunta käy ohjelmasta toisen keskustelun ja tekee spesifit (rivikohtaiset) muutosesitykset
6.2 valtuuskunta kasaa iltatyöryhmän, joka käsittelee muutosesitykset
6.3 valtuuskunta äänestää (ei keskustelumahdollisuutta) juuri uunituoreina käsiinsä saamista perustelemattomista muutosesityksistä, jossa iltatyöryhmän esitykset ovat pohjana.
7. Äänestelyn tulos hyväksytään puolueen ympäristöohjelmaksi

Mikä tässä sitten mättää? 
1. Ohjelmatyöhön osallistuu hävettävän pieni joukko. Koko jäsenistö on aina viisaampi ja asiantuntevampi kuin osa jäsenistöä.
2. Jäsenistön kannat ja mielentila ei tule esiin asiantuntijaporukan kasaamissa ohjelmissa.
3. Lausuntokäsittelyssä esiin tuotujen mielipiteiden päätyminen ohjelmiin on täysin työryhmän päätösvallassa, eikä demokraattisesti valitun valtuuskunnan ohjaus siis toimi lausuntovaiheessa erityisen hyvin.
4. Valtuuskuntaan lähes valmiina tuotuihin ohjelmiin on lähes mahdotonta tehdä suuria muutoksia, koska ainoastaan spesifit muutokset kyetään käsittelemään. Ainoa tapa siis tehdä suuria muutoksia on kirjoittaa suuri osa ohjelmasta uudestaan. Tämä taas on käytännössä mahdotonta, eikä todella suuret (pitkät) muutokset tule juuri koskaan hyväksytyiksi.
5. Iltatyöryhmällä ei juuri koskaan ole tarpeeksi aikaa satojen muutosesitysten kunnolliseen käsittelyyn. Iltatyöryhmän esitykset ovat siis vähintään kyseenalaisia (tämän sanon aktiivisesti iltatyöryhmätyöskentelyyn osallistuvana)
6. Valtuuskunnan päätöskäsittelyssä juuri kukaan ei ole ehtinyt kunnolla tutustumaan kaikkiin muutosesityksiin, iltatyöryhmän kantoihin niihin taikka iltatyöryhmän muutettuihin päätösesityksiin.
7. Äänestettäessä ei suurin osa valtuuskuntalaisista tiedä aiemmin tai iltatyöryhmässä puolesta ja vastaan esitettyjä argumentteja ja äänestää siis jopa iltatyöryhmää vajaavaisella tietämyksellä
8. ja voila, olemme hyväksyneet poliittisia linjauksia moneksi vuodeksi (ja tämä kaikki muuten tapahtuu kahta kauheammalla skaalalla puoluekokouksissa, joissa päätetään periaateohjelmista ja THE poliittisesta ohjelmasta)

Kuulostaa hyvältä? Niinpä, ja näin näitä tehdään todennnäköisesti kaikissa puolueissa. Miten siis tulisi toimia?

Uusi puolue -manifestissa vaadimme seuraavaa:
"3. Jäsenet muodostavat puolueen kannat.
Ohjelmientekoprosessi on uudistettava. Puolueen ohjelmat eivät saa enää olla staattisia monoliittejä vaan muuttuvia poliittisen keskustelun ja jäsenistön kannanmuodostuksen alustoja, jotka ovat aktiivisessa käytössä ja muutoksessa. Ohjelmien valmistelussa ja päivittämisessä on hyödynnettävä yhteistyötä helpottavia työkaluja, jotka ovat avoimia koko jäsenistölle. Ohjelmien on oltava myös valmistelun aikana koko kansan luettavissa ja kommentoitavissa."

 Puoluehallituksen jäsen Samuli Lintula on kirjoittanut hyvin Uusi puolue -manifesti henkeen istuvan ja monia edellä esitettyjä ongelmia ratkovan ohjelmaprosessi-idean, joka löytyy tästä linkistä. Vaikka kirjoituksessa puhutaan periaateohjelmasta, ei ole mitään syytä miksei samaaa prosessia voisi käyttää kaikkiin ohjelmiin.

Tuloksena olisi varmasti laadukkaampia, paremmin perusteltuja, paremmin harkittuja, kriittisemmän tarkastelun läpikäyneitä, jäsenien laajemmin hyväksymiä poliittisia ohjelmia.

Ei kommentteja: