sunnuntaina, huhtikuuta 03, 2011

Uusi puolue -manifesti!

Manifesti on julkaistu 1.4.2011 Vihreässä langassa.

Uusi puolue on jäsenistönsä näköinen. Radikaalisti avoimen liikkeen keskustelua eivät määritä viestintälinjaukset siitä, mistä ylipäänsä on sopivaa keskustella. Politiikka tuodaan kabineteista päivänvaloon. Puolueen prosessit, viestintä ja toimintamallit uudistetaan radikaalisti avoimiksi, alati kehittyviksi ja vuorovaikutteisiksi. 2000-luvun puolue ei menesty 1900-luvun keinovalikoimalla.

Wikileaks ei pelkästään osoittanut avoimen päätöksenteon kiistattomia etuja, vaan pakotti valtionjohtajat myös kysymään itseltään, onko kabinettipolitiikka tietoyhteiskunnassa enää ylipäätään mahdollista. Tieto aktivoi ihmisiä ja syöksee diktaattoreita vallasta.

Vihreät on puolueena edelläkävijä avoimuudessa: poliittinen keskustelu on avointa ja vapaata. Esimerkiksi puolueen poliittista ohjelmaa työstettiin Suomen avoimimmalla prosessilla ja puolue on ollut edelläkävijä vaalirahoituksen avoimuudessa. Vihreiden poliittinen ohjelmatyö on myös avoimesti kaikkien käytettävissä ja levitettävissä. Nyt on aika ottaa seuraavat askeleet:

1. Enemmän ja parempia äänestyksiä
Mahdollisimman monet päätökset tulee tehdä suoralla jäsenäänestyksellä, jonka toteuttamisessa pitää selvittää sähköisen äänestyksen mahdollisuudet. Esimerkiksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä pääsihteeri tulee valita näin. Puoluevaltuuskunta tulee valita jäsenistön kesken esimerkiksi listavaaleilla.

2. Avataan kokoukset
Puolueen kaikkien toimielinten kokoukset tulee olla lähtökohtaisesti avoimia ja seurattavissa verkosta. Epädemokraattisesti valitut suljetut toimielimet tulee lakkauttaa tai toiminta on avattava koko jäsenistölle. Kokousten äänivaltaisille jäsenille tulee voida viestiä reaaliaikaisesti ja keskustelua on laajennettava seinien ja ovien ulkopuolelle. Kaiken keskustelun ja äänestysten tulee olla myös kokouksen jälkeen julkisesti saatavilla. Keskusteluista pitää saada video- tai äänitallenne avoimesti kaikkien saataville ja tallenteiden litterointia on edistettävä.

3. Jäsenet muodostavat puolueen kannat
Ohjelmientekoprosessi on uudistettava. Puolueen ohjelmat eivät saa enää olla staattisia monoliittejä vaan muuttuvia poliittisen keskustelun ja jäsenistön kannanmuodostuksen alustoja, jotka ovat aktiivisessa käytössä ja muutoksessa. Ohjelmien valmistelussa ja päivittämisessä on hyödynnettävä yhteistyötä helpottavia työkaluja, jotka ovat avoimia koko jäsenistölle. Ohjelmien on oltava myös valmistelun aikana koko kansan luettavissa ja kommentoitavissa.

4. Eduskuntaryhmä ja valtuustoryhmät avattava
Politiikassa ei ole mitään hävettävää. Kaiken toiminnan tulee lähtökohtaisesti olla sellaista, että siitä voi puhua julkisesti, vaikkapa torikahvilassa. Eduskuntaryhmän ja valtuustoryhmien toiminta tulee avata jäsenistölle ja maailmalle.

5. Kohti kaksisuuntaista viestintää
Vanhanaikaisen yksisuuntaisen hallitun viestinnän aika on ohi. Jatkuva vuorovaikutus ja radikaali avoimuus tuovat politiikan julkiseksi prosessiksi, josta halukkaat saavat reaaliaikaista tietoa ja mahdollisuuden kaksisuuntaiseen kommunikaatioon. Puolueen puheenjohtajiston on pidettävä kaikille avoin kyselytunti vähintään kerran kuukaudessa.

6. Avoimin kortein avoimiin neuvotteluihin
Puolueen sisällä käytävät neuvottelut pidetään jatkuvasti avoimena koko jäsenistölle. Neuvottelut tallennetaan sähköiseen muotoon, jotta kaikista neuvottelijoiden välisistä keskusteluista jää jälki. Avoimen neuvotteluprosessin perusteella jokaisella puolueen jäsenellä on tasa-arvoiset mahdollisuudet muodostaa kantansa äänestystä varten.
Puolueiden väliset neuvottelut, kuten hallitusneuvottelut, on avattava kaikkien arvioitaviksi. On tuotava julki, millä hinnalla mikäkin tavoite on saatu eteenpäin. Hallitusohjelmatavoitteita tulee kerätä puolueen jäseniltä avoimesti vaaleihin valmistauduttaessa, tavoitelistan tulee olla avoin ja tavoitteiden saamista hallitusohjelmaan pitää avata julkisesti.

7. Puolueen tuottama tieto jakoon
Puolue tuottaa paljon tietoa, jota ei kuitenkaan käytännössä jaeta jäsenistölle. Puolueen tekemien jäsenkyselyiden ja niiden raakadatan pitää olla julkisia ja kaikien analysoitavissa. Puolueen keräämän vaalirahoituksen ja jäsenhankinnan tulosten on oltava realiaikaisesti seurattavissa.

8. Suora yhteys päätöksentekoon
Edustuksellisten elinten kokousten aikana tulee kaikkien voida viestiä puolueemme edustajien kanssa. Esimerkiksi kansanedustajan ja valtuutetun on oltava tavoitettavissa kokouksen aikana sosiaalisen median avulla. Yksittäinen edustaja ei koskaan ole yhtä viisas kuin koko se joukko kiinnostuneita aktiiveja, jotka reaaliajassa kykenevät muodostamaan argumentteja päätöksenteon tueksi.

Radikaali avoimuus on vihreiden uusi perustulo. Avoimuus ja sen kautta tuleva poliittisen kulttuurin muutos kehittää yhteiskuntaamme eteenpäin.

Työ aloitetaan tekemällä yhdessä puoluekokousaloitteet blogissa: uusipuolue.wordpress.com
Allekirjoittaneet:
  • Paloma Hannonen begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting
  • Julianna Kentala
  • Aleksi Laine begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting
  • Ville-Veikko Mastomäki
  • Erkki Perälä
  • Heikki Sairanen
  • Salla Sinkkonen
  • Jaakko Stenhäll
  • Ilona Toivanen

Ei kommentteja: