torstaina, kesäkuuta 10, 2010

Tarvitsemmeko todella lisäydinvoimaa

Turun sanomissa 10.6.2010 julkaistu kirjoittajavieras-kirjoitukseni:

Eduskunnassa päätetään pian Suomen energiatuotannon tulevaisuudesta. Ydinvoiman lisärakentamisen tarvetta on perusteltu paisutelluilla sähkönkulutusennusteilla ja näennäisellä vaihtoehdottomuudella. Lähempi tarkastelu osoittaa molemmat perusteet hatariksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) arvioi viime vuoden lopulla, että vuonna 2020 Suomi kuluttaa 91 terawattituntia (TWh) sähköä. Metsäteollisuuden rakennemuutoksen huomioiminen pudotti ennustetta aiemmasta 12 TWh:a eli yhden suuren ydinvoimayksikön vuosituotannon verran. Keväällä metsäteollisuus arvioi kuitenkin itse oman sähköntarpeensa suuremmaksi, ja lobbauksen jälkeen ministeri Pekkarinen korotti TEM:n asiantuntija-arviota 98 TWh:iin.

Jotta mainittu määrä sähköä saataisiin kulumaan, pitäisi metsäteollisuuden rakentaa jokaisen lähivuosina lakkautetun tehtaan tilalle uusi ja käyttää uusissa tuotantolaitoksissa vanhentunutta energiasyöppöä tekniikkaa. Vallitseva trendi ei tue tällaista visiota.

Metsäyhtiöt eivät nyky-Suomessa elä pelkästä metsästä. UPM-kymmene sai sähkön myynnistä viime vuonna enemmän voittoa kuin perinteisistä hieno-, erikois- ja aikakauslehtipapereista. Voidaan perustellusti kysyä, tarvitseeko metsäteollisuus ilmoittamansa määrän energiaa valmistaakseen paperia vai päästäkseen osingoille ydinvoiman vientibisneksestä.

Nykyinen ja rakenteilla oleva kotimainen tuotantokapasiteetti tulee olemaan vuonna 2020 noin 86–88 TWh. Tarvetta uudelle tuotannolle olisi siis 10–12 TWh, eli noin yhden ydinvoimalan verran. Tämä tarve on mahdollista täyttää energiatehokkuustoimilla sekä uusiutuvan energian lisäämisellä.

Tavoitteeseen päästään esimerkiksi korvaamalla suoraa sähkölämmitystä 3 TWh:n verran pellettikattiloilla ja täystehoisilla lämpöpumpuilla, siirtymällä tehokkaampiin kodinsähkölaitteisiin säästetään 1 TWh sekä palvelusektorin tehokkuustoimilla, joilla kyetään vielä 1 TWh säästöihin. Näin kulutusarvio laskee 93 TWh:iin. Loput 5 TWh tulee uusiutuvan energian lisäyksestä. Bioenergian käytön lisäämisellä yhteistuotannossa saadaan 1 TWh lisäys sähköntuotantoon. Tuulivoiman rakentamisen nopeuttamisella kyetään lisäämään tuotantoa 4 TWh.

Näiden lukujen valossa ei Suomessa ole tarvetta yhdellekään lisäydinvoimalalle, kahdesta tai kokoomuksen ajamasta kolmesta puhumattakaan. Vaikuttaa siltä, että ydinvoimaa halutaan rakentaa pysyvää vientiä varten ydinvoimalain sekä yhteiskunnan kokonaisedun vastaisesti.

Kirjoittaja on turkulainen opiskelija ja vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsen.

Ville-Veikko Mastomäki

Tässä vielä linkki
http://www.ts.fi/online/mielipiteet/kirjoittajavieras/137506.html

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Puhut kirjoituksessasi, että ydinsähkön vienti on ydinvoimalain vastaista. En kuitenkaan löytänyt ydinenergialaista sellaista kohtaa, joka kieltäisi ydinsähkön vientiä. Lisäksi, koska sähkö siirtyy kantaverkon kautta, on sähköntuotantomuotoa hankala määritellä energiaa siirrettäessä rajan yli. Mistä perustelet siis väitteesi, että ydinenergian vienti olisi ydinvoimalain vastaista?

Ydinenergialaki - Finlex

N.K kirjoitti...

Hei!
Olen seuraillut vaalikonekommenttejasi, ja vaikutat mielestäni lupaavalta kansanedustajalta. Jaan paljon samoja arvoja kanssasi.

Koen itsekin olevani vihreiden arvojen ihminen, mutta minua kuitenkin kummastuttaa Vihreän liiton vankka ydinvoimavastaisuus. Eikö ydinvoima ole puhdas energiamuoto?

Fukushiman viimeaikaiset tapahtumat saivat minut itseasiassa uskomaan enemmän ydinvoiman turvallisuuteen: Fukushiman ydinvoimala oli huonosti rakennettu, ja sen turvatoimet olivat puutteelliset. Silti laitos kesti ennennäkemättömän 9 magnitudin maanjäristyksen, ja vasta tsunami vaurioitti ydinvoimalaa - mutta sekin vain reaktorin suojarakennuksen. Japani on muutenkin asia erikseen verrattuna Suomeen, joka taas sijaitsee keskellä mannerlaattaa, joten maanjäristykset ovat erittäin epätodennäköisiä täällä.
Monet vaihtoehtoiset energiamuodot ovat myöskin kovin epätehokkaita. Miksi ydinvoima ei ole hyvä vaihtoehto?

En väitä olevani ydinvoima-oppinut. Kuulen mielelläni perusteltuja argumentteja.

Ville-Veikko Mastomäki kirjoitti...

@anonyymi.
Sori olen jättänyt vastaamatta tähän. Tekstissä on virhe. Kyseinen vientikielto löytyy ilmasto- ja energiastrategiasta eikä siis ole lakitason juttu vaan hallituksen linjaus. Siitä meneekö uudien miilujen tuotannosta miten paljon jatkuvaan vientiin väännettiin tämän kirjauksen vuoksi eduskunnassa melkolailla kesällä.

@N.K
kiitos kysymyksistä.
Ydinvoima suomalaisessa keskustelussa tosiaan saadaan vaikuttamaan vihreältä ja erityisesti vaihtoehdottomalta energiantuotantomuodolta, joka ratkaisee näppärästi kaikki ongelmat.

Ydinvoimassa on tietysti lukuisia nk. klassisiaongelmia, kuten louhinnan jäteongelmat, rikastukseen liittyvät riskit (ydinaseet), itse energiatuotantovaiheen riskit sekä loppusijoituksen raktaiseminen. Näistä onlen kirjoittanut aiemmin melko pitkästi tässä bloggauksessa: http://mastomaki.blogspot.com/2007/02/suuri-ydinvoima-keskustelu.html

Eräs diplomi-insinööriystäväni nosti saman pointin esiin Fukushimasta. Eli jos tarvitaan näin poikkeukselliset olosuhteet, niin eikö se ole vain todiste energiatuotantomuodon turvallisuudesta (kyseinen henkilö ei kylläkään kannata ydinvoimaa).

Ydinonnettomuuden todennäköisyys on tosiaan huomattavan pieni. Riski kuitenkin tarkoittaa riskin todennäköisyyden ja laajuuden tuloa. Kun tämä otetaan huomioon on kokonaisriski huomattava. Tästä todisteena on ydinvakuutusten järkyttävät hinnat. Uskon että kansainväliset vakuutuslaitokset ovat riskinarvioinnissa aika huipputasoa ja jos nämä eivät kohtuulliseen hintaan vakuutuksia ydinvoimaloille myy niin riski on siis huomattava. Tästä Satu Hassi kirjoittaa seuraavassa: http://www.satuhassi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1863:onneksi-olkoon-saksan-vihreaet&catid=5:blogi&Itemid=19

Vaihtoehtoja voi kaydä katsomassa vihreiden tekemästä Vihreän kasvun mallista http://www.vihreat.fi/ydinvoima/vihrean_kasvun_malli sekä Oras Tynkkysen mukavan havainnollisesta presiksestä http://www.vihreat.fi/files/liitto/MIST%C3%84_VAIHTOEHTOJA_YDINVOIMALLE_OT_2011.pdf