tiistaina, syyskuuta 26, 2006

Megapolis osa 2. Markkinointi


Markkinointi, tuo liikakulutuksen käsikassara!
(käsikassara... mikä sitten onkaan?)

Tutkija Anna Kortelainen puhui megapoliksessa asennemuutoksen tärkeydestä kuluttamisessa. Tulevaisuuden kuluttaminen olisi vähäisempää, laatu- ja ympäristötietoisempaa ja harkitumpaa kuin nyt - ja sallittua. Dodossa tätä kutsuttiin "askeettiseksi hedonismiksi", vaikka termistä väiteltiinkin.

Kortelaisen mukaan yksi keino, jolla em. tilanne saavutetaan, on markkinointi. Hän korosti, että "ekoelämäntavasta" ei voi koskaan tulla suurten massojen trendiä, koska se ei ole tarpeeksi houkutteleva. Kortelainen peräänkuuluttikin markkinoinnin ja mainosyhtiöiden kanssa hynttyiden yhteen lyömistä.

Voiko mediaseksikäs "ekomainonta" itsessään luoda kysynnän ja tarjonnan tuotannoltaan kestävällä pohjalla oleville tuotteille?

Ei.

Mainontaa harrastavat tuottajat, jotka haluavat että heidän tuotteitaan ostetaan enemmän. Ei siis tahot, jotka tahtovat että kansa kuluttaisi järkevämmin. Mainosyhtiöt tekevät mainoksia niille, joilla on kannustin maksaa mainoksen teosta ja esittämisestä. Tämän kohtalokkaan maailman hetken kuluttaja taas ostaa mitä mainostetaan. (Nythän ollaan jo syklin alussa, mutta kirjoitetaan tämäkin nyt vielä.) Tuottajat tietysti tuottavat sitä mikä menee ihmisille kaupaksi.

Asennemuutos olisi saatava aikaan, mutta edellä esitettyyn sykliin on vaikea päästä puutumaan. kortelainenkin varmasti näki ihmisten asenteen muutoksen avaimena tämän kulutusmallin rikkomiseen, mutta ongelmana on se että mainosteollisuudessa määräävät maksajan markkinat.

Tarvittaisiin siis taho, jolla olisi a.) varaa ostaa niin paljon mainostilaa ja aikaa että muutos olisi mahdollinen tai b.) taho joka pystyisi päättämään mitä mainoksia ylipäätään tehdään. Näen ainoastaan jälkimmäisen mahdollisena. Tämä taho on lainsäätäjät.

Esimerkiksi tupakan ja viinan mainostus on jo kielletty. Miksi ei voisi tehdä myös epäekologisten ja epäeettisten tuotteiden mainostamisesta kiellettyä tai verotukseltaan huomattavasti kalliimpaa. Näin voitaisiin puuttua sykliin, joka on johtamassa meitä ojasta Alkoon.

Ei kommentteja: